Τέλος ψαριοῦ

Τέλος ψαριοῦ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι σήμερα, στίς 17 Δεκεμβρίου καταλύουμε, δηλαδή τρῶμε, γιά τελευταία ἡμέρα Ψάρι, στήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων πού διερχόμαστε. Ἀλλά ἐπειδή ἐφέτος εἶναι Παρασκευή ἡ 17η Δεκεμβρίου δέν τρῶμε ψάρι. Ὅσοι βέβαια ἑορτάζουν στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἐν Αἰγίνῃ καί Ζακύνθῳ μποροῦν, ἄν θέλουν νά καταλύσουν καί ψάρι. Ὅσοι τιμοῦν τόν ἅγιο, ἀγρυπνήσουν ἤ ἐκκλησιαστοῦν καί κοινωνήσουν, μποροῦν νά φᾶνε λαδερό φαγητό, ἀκόμα καί θαλασσινά, δηλαδή χταπόδια, καλαμαράκια, σουπιές. Ἀλλοιῶς, λόγῳ τῆς Παρασκευῆς, τό φαγητό μας ἄς εἶναι ἀλάδωτο. Ἐξάλλου, τί μᾶς ἔμεινε; Οὔτε ἑπτά ἡμέρες νηστείας ἀλάδωτης. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη ἔχουμε κατάλυση ἐλαίου ἀλλά καί θαλασσινῶν. Μένει ἡ Δευτέρα-γιά ὅσους νηστεύουν τήν ἡμέρα αὐτήν- Τετάρτη καί ἡ Παρασκευή. Τήν Παρασκευή, πού θά ἔχουμε τίς Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, εἶναι μεγάλη καί ἀπόλυτη ἡ νηστεία, δηλαδή ἀλάδωτη. Ὅποιος μπορεῖ, καλό εἶναι νά ξηροφαγήσει, δηλαδή νά περάσει μέ ξηρά τροφή, παξιμάδι, ξηρούς καρπούς καί χυμούς.

Ἡ νηστεία, ὅταν συνδυάζεται καί μέ προσευχή, ἑλκύει εὐκολότερα, ἀδελφοί μου, τήν χάρι καί τό ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ μας. Ἐμεῖς ἄς φυλάξουμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, καί ἄς μήν μᾶς νοιάζει τί κάνουν οἱ ἄλλοι. Ἐμεῖς λατρεύομεν Θεόν ζῶντα.

π. Πορφύριος

Αφήστε μια απάντηση

*